Lắp giàn phơi TT Trâu Quỳ - Sản phẩm mới bền hơn đẹp hơn