Giàn phơi đã lắp đặt thực tế tại Hà Nội
 
error: No copy!