Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh

Ngày 6.02.2017 đội thợ của đơn vị chúng tôi đến và lắp đặt giàn phơi nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh. Cùng chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 tại lô gia nhà anh Mão qua loạt ảnh dưới đây.

Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-01
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-01
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-02
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-02
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-03
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-03
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-04
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-04
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-05
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-05
Lô gia đẹp gọn gàng hơn khi có giàn phơi thông minh -01
Lô gia đẹp gọn gàng hơn khi có giàn phơi thông minh -01
Lô gia đẹp gọn gàng hơn khi có giàn phơi thông minh -02
Lô gia đẹp gọn gàng hơn khi có giàn phơi thông minh -02
Lô gia đẹp gọn gàng hơn khi có giàn phơi thông minh -03
Lô gia đẹp gọn gàng hơn khi có giàn phơi thông minh -03
Tay quay bộ giàn phơi thông minh Star HP950 -01
Tay quay bộ giàn phơi thông minh Star HP950 -01
Tay quay bộ giàn phơi thông minh Star HP950 -02
Tay quay bộ giàn phơi thông minh Star HP950 -02
Tay quay bộ giàn phơi thông minh Star HP950 -03
Tay quay bộ giàn phơi thông minh Star HP950 -03
Lắp dặt giàn phơi thông minh chung cư giá rẻ -01
Lắp dặt giàn phơi thông minh chung cư giá rẻ -01
Lắp dặt giàn phơi thông minh chung cư giá rẻ -02
Lắp dặt giàn phơi thông minh chung cư giá rẻ -02
Rate this post

Trả lời

error: No copy!