Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh

Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 6.02.2017 đội thợ của đơn vị chúng tôi đến và lắp đặt giàn phơi nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh. Cùng chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 tại lô gia nhà anh Mão qua loạt ảnh dưới đây.
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-01
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-01
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-02
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-02
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-03
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-03
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-04
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-04
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-05
Chiêm ngưỡng bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà anh Mão ngõ 102 Trường Chinh-05
Lô gia đẹp gọn gàng hơn khi có giàn phơi thông minh -01
Lô gia đẹp gọn gàng hơn khi có giàn phơi thông minh -01
Lô gia đẹp gọn gàng hơn khi có giàn phơi thông minh -02
Lô gia đẹp gọn gàng hơn khi có giàn phơi thông minh -02
Lô gia đẹp gọn gàng hơn khi có giàn phơi thông minh -03
Lô gia đẹp gọn gàng hơn khi có giàn phơi thông minh -03
Tay quay bộ giàn phơi thông minh Star HP950 -01
Tay quay bộ giàn phơi thông minh Star HP950 -01
Tay quay bộ giàn phơi thông minh Star HP950 -02
Tay quay bộ giàn phơi thông minh Star HP950 -02
Tay quay bộ giàn phơi thông minh Star HP950 -03
Tay quay bộ giàn phơi thông minh Star HP950 -03
Lắp dặt giàn phơi thông minh chung cư giá rẻ -01
Lắp dặt giàn phơi thông minh chung cư giá rẻ -01
Lắp dặt giàn phơi thông minh chung cư giá rẻ -02
Lắp dặt giàn phơi thông minh chung cư giá rẻ -02
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!