Chị Trang lắp giàn phơi Hòa Phát số 637B phố Quang Trung, Hà Đông

Nhà chị Trang số 637B phố Quang Trung, Hà Đông

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 20/10/2016, thi công nhà Chị Trang lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát HP950 số 637B phố Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
Chị Trang lắp giàn phơi Hòa Phát số 637B phố Quang Trung, Hà Đông 04
Chị Trang lắp giàn phơi Hòa Phát HP950 số 637B phố Quang Trung, Hà Đông 04
Chị Trang lắp giàn phơi Hòa Phát số 637B phố Quang Trung, Hà Đông 05
Chị Trang lắp giàn phơi Hòa Phát số 637B phố Quang Trung, Hà Đông 05
Chị Trang lắp giàn phơi Hòa Phát số 637B phố Quang Trung, Hà Đông 06
Chị Trang lắp giàn phơi Hòa Phát số 637B phố Quang Trung, Hà Đông 06
Chị Trang lắp giàn phơi Hòa Phát số 637B phố Quang Trung, Hà Đông 07
Chị Trang lắp giàn phơi Hòa Phát số 637B phố Quang Trung, Hà Đông 07
Chị Trang lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát số 637B phố Quang Trung, Hà Đông 08
Chị Trang lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát số 637B phố Quang Trung, Hà Đông 08
Chị Trang lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát số 637B phố Quang Trung, Hà Đông 09
Chị Trang lắp giàn phơi thông minh Hòa Phát số 637B phố Quang Trung, Hà Đông 09
Nhà chị Trang số 637B phố Quang Trung, Hà Đông
5 (100%) 1 vote
 
error: No copy!