Chị Kỳ lắp giàn phơi thông minh và lưới bảo vệ nhà R4-1206 Royal city - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Chị Kỳ lắp giàn phơi thông minh và lưới bảo vệ nhà R4-1206 Royal city

Ngày 02/08/2016, thi công lắp đặt giàn phơi thông minh và lưới an toàn nhà chị Kỳ phòng 1206 tòa R4 kđt Royal City

Chị Kỳ lắp giàn phơi thông minh và lưới bảo vệ nhà R4-1206 Royal city 01
Chị Kỳ lắp giàn phơi thông minh và lưới bảo vệ nhà R4-1206 Royal city 01
Chị Kỳ lắp giàn phơi thông minh và lưới bảo vệ nhà R4-1206 Royal city 02
Chị Kỳ lắp giàn phơi thông minh và lưới bảo vệ nhà R4-1206 Royal city 02
Chị Kỳ lắp giàn phơi thông minh và lưới bảo vệ nhà R4-1206 Royal city 03
Chị Kỳ lắp giàn phơi thông minh và lưới bảo vệ nhà R4-1206 Royal city 03
Chị Kỳ lắp giàn phơi thông minh và lưới bảo vệ nhà R4-1206 Royal city 04
Chị Kỳ lắp giàn phơi thông minh và lưới bảo vệ nhà R4-1206 Royal city 04
Chị Kỳ lắp giàn phơi thông minh và lưới bảo vệ nhà R4-1206 Royal city 05
Chị Kỳ lắp giàn phơi thông minh và lưới bảo vệ nhà R4-1206 Royal city 05
Chị Kỳ lắp giàn phơi thông minh và lưới bảo vệ nhà R4-1206 Royal city 06
Chị Kỳ lắp giàn phơi thông minh và lưới bảo vệ nhà R4-1206 Royal city 06
Lắp giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công Royal city 07
Lắp giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công Royal city 07
Lắp giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công Royal city 08
Lắp giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công Royal city 08
Lắp giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công Royal city 09
Lắp giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công Royal city 09
Lắp giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công Royal city 10
Lắp giàn phơi thông minh và lưới an toàn ban công Royal city 10
Giàn phơi thông minh Royal city 11
Giàn phơi thông minh Royal city 11
Giàn phơi thông minh Royal city 12
Giàn phơi thông minh Royal city 12
Giàn phơi thông minh Royal city 13
Giàn phơi thông minh Royal city 13
Giàn phơi thông minh Royal city 14
Giàn phơi thông minh Royal city 14

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!