Bộ giàn phơi thứ 2 nhà Chị Nga số 25 ngách 8 ngõ 379 Kim Mã, Ba Đình - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Bộ giàn phơi thứ 2 nhà Chị Nga số 25 ngách 8 ngõ 379 Kim Mã, Ba Đình

Giàn phơi thông minh quận Ba Đình

Ngày 18/7/2016, thi công lắp bộ giàn phơi thông minh thứ 2 nhà Chị Nga số 25 ngách 8 ngõ 379 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Bộ giàn phơi thông minh thứ 2 nhà Chị Nga số 25 ngách 8 ngõ 379 Kim Mã 01
Bộ giàn phơi thông minh thứ 2 nhà Chị Nga số 25 ngách 8 ngõ 379 Kim Mã 01
Bộ giàn phơi thông minh thứ 2 nhà Chị Nga số 25 ngách 8 ngõ 379 Kim Mã 02
Bộ giàn phơi thông minh thứ 2 nhà Chị Nga số 25 ngách 8 ngõ 379 Kim Mã 02
Bộ giàn phơi thông minh thứ 2 nhà Chị Nga số 25 ngách 8 ngõ 379 Kim Mã 03
Bộ giàn phơi thông minh thứ 2 nhà Chị Nga số 25 ngách 8 ngõ 379 Kim Mã 03
Bộ giàn phơi thông minh thứ 2 nhà Chị Nga số 25 ngách 8 ngõ 379 Kim Mã 04
Bộ giàn phơi thông minh thứ 2 nhà Chị Nga số 25 ngách 8 ngõ 379 Kim Mã 04
Giàn phơi thông minh Kim Mã
Giàn phơi thông minh Kim Mã
Giàn phơi thông minh Kim Mã
Giàn phơi thông minh Kim Mã
Giàn phơi thông minh quận Ba Đình
Giàn phơi thông minh quận Ba Đình
Giàn phơi thông minh quận Ba Đình
Giàn phơi thông minh quận Ba Đình
Giàn phơi thông minh quận Ba Đình
Giàn phơi thông minh quận Ba Đình
5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!