Bàn giao giàn phơi thông minh nhà chị Oanh số 66 tập thể Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội

Bàn giao giàn phơi thông minh nhà chị Oanh số 66 tập thể Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 10.05.2017 lắp đặt hoàn thiện và bàn giao giàn phơi thông minh nhà chị Oanh số 66 tập thể Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
Bàn giao giàn phơi thông minh nhà chị Oanh số 66 tập thể Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội-01
Bàn giao giàn phơi thông minh nhà chị Oanh số 66 tập thể Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội-01
Bàn giao giàn phơi thông minh nhà chị Oanh số 66 tập thể Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội-02
Bàn giao giàn phơi thông minh nhà chị Oanh số 66 tập thể Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội-02
Bàn giao giàn phơi thông minh nhà chị Oanh số 66 tập thể Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội-03
Bàn giao giàn phơi thông minh nhà chị Oanh số 66 tập thể Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội-03
Lắp giàn phơi thông minh cho trần mái tôn -01
Lắp giàn phơi thông minh cho trần mái tôn -01
Lắp giàn phơi thông minh cho trần mái tôn -02
Lắp giàn phơi thông minh cho trần mái tôn -02
Lắp giàn phơi thông minh cho trần mái tôn -03
Lắp giàn phơi thông minh cho trần mái tôn -03
Bộ giàn phơi HP999B - bộ tay quay rời sức tải trọng lên tới 60kg-01
Bộ giàn phơi HP999B - bộ tay quay rời sức tải trọng lên tới 60kg-01
Bộ giàn phơi HP999B - bộ tay quay rời sức tải trọng lên tới 60kg-02
Bộ giàn phơi HP999B - bộ tay quay rời sức tải trọng lên tới 60kg-02
Bộ tời - tay quay rời giàn phơi HP999B
Bộ tời - tay quay rời giàn phơi HP999B
Quần áo được phơi gọn gàng hơn nhờ lắp giàn phơi thông minh-01
Quần áo được phơi gọn gàng hơn nhờ lắp giàn phơi thông minh-01
Bàn giao giàn phơi thông minh nhà chị Oanh số 66 tập thể Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội
5 (100%) 3 votes