Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai

Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 6.03.2017 nhân viên kỹ thuật của chúng tôi đã đến lắp đặt và bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai.
Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai-01
Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai-01
Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai-02
Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai-02
Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai-03
Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai-03
Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai-04
Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai-04
Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai-05
Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai-05
Thiết kế hoa văn sắc nét, tinh xảo của bộ tời giàn phơi HP950-01
Thiết kế hoa văn sắc nét, tinh xảo của bộ tời giàn phơi HP950-01
Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai-06
Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai-06
Không gian phơi đồ rộng, thoáng hơn khi lắp đặt giàn phơi-01
Không gian phơi đồ rộng, thoáng hơn khi lắp đặt giàn phơi-01
Không gian phơi đồ rộng, thoáng hơn khi lắp đặt giàn phơi-02
Không gian phơi đồ rộng, thoáng hơn khi lắp đặt giàn phơi-02
 
Bàn giao bộ giàn phơi thông minh HP950 nhà chị Lan P1401 toà The One khu Gamuda, Hoàng Mai
5 (100%) 1 vote
 
error: No copy!