Ban công thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà chị Pat P4, 2712B, Park Hill, Time City

Ban công thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà chị Pat P4, 2712B, Park Hill, Time City

Ngày 18.04.2017 đội thợ kỹ thuật của Giàn phơi thông minh Hà Nội đã đến và lắp đặt giàn phơi gắn trần nhà chị Pat P4, 2712B, Park Hill, Time City. Cùng ngắm ban công nhà chị khi có giàn phơi qua loạt ảnh sau.

Ban công thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà chị Pat P4, 2712B, Park Hill, Time City-01
Ban công thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà chị Pat P4, 2712B, Park Hill, Time City-01
Ban công thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà chị Pat P4, 2712B, Park Hill, Time City-02
Ban công thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà chị Pat P4, 2712B, Park Hill, Time City-02
Ban công thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà chị Pat P4, 2712B, Park Hill, Time City-03
Ban công thoáng đẹp nhờ lắp giàn phơi nhà chị Pat P4, 2712B, Park Hill, Time City-03
Chị Pat đang thử sử dụng bộ HP950 và chị rất hài lòng-01
Chị Pat đang thử sử dụng bộ HP950 và chị rất hài lòng-01
Chị Pat đang thử sử dụng bộ HP950 và chị rất hài lòng-02
Chị Pat đang thử sử dụng bộ HP950 và chị rất hài lòng-02
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

error: No copy!