Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 06/08/2015, thi công tại nhà Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 01 Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 01 giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 02 Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 02 giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 03 Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 03 giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 04 Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 04 giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 05 Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 05 giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 06 Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 06 giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 07 Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 07 giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 08 Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 08 giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 09 Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 09 giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 10 Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 10 giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 11 Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 11 giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 12 Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 12 giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 13 Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 13 giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 14 Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 14 -- Giàn phơi Hòa Phát: Đội Cấn là một phường thuộc quận Ba Đình, Hà Nội. Phường Đội Cấn có dân số là 21.314 người và diện tích là 1436ha trên cơ sở một phần xã Ngọc Hà cũ. Địa giới của phường này như sau: bắc giáp phường Ngọc Hà, tây giáp phường Liễu Giai, nam giáp phường Cát Linh, đông giáp phường Quán Thánh. Đội Cấn còn là tên của một con phố cùng tên, kéo dài từ Ngọc Hà đến Bưởi.
Đánh giá bài viết
 
error: No copy!