Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội - Giàn phơi thông minh Hòa Phát

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Ngày 06/08/2015, thi công tại nhà Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 01

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 01

giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 02

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 02

giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 03

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 03

giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 04

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 04

giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 05

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 05

giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 06

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 06

giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 07

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 07

giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 08

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 08

giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 09

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 09

giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 10

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 10

giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 11

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 11

giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 12

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 12

giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 13

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 13

giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 14

Anh Hùng lắp giàn phơi thông minh số 28 ngõ 47 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 14

Giàn phơi Hòa Phát: Đội Cấn là một phường thuộc quận Ba Đình, Hà Nội.

Phường Đội Cấn có dân số là 21.314 người và diện tích là 1436ha trên cơ sở một phần xã Ngọc Hà cũ. Địa giới của phường này như sau: bắc giáp phường Ngọc Hà, tây giáp phường Liễu Giai, nam giáp phường Cát Linh, đông giáp phường Quán Thánh. Đội Cấn còn là tên của một con phố cùng tên, kéo dài từ Ngọc Hà đến Bưởi.

Rate this post

Trả lời

error: No copy!