Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Trung Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân

Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Trung Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 14.04.2017 đội thợ kỹ thuật của đơn vị Giàn phơi thông minh Hà Nội đã đến và lắp đặt giàn phơi quần áo gắn trần thông minh tại ban công nhà anh Trung Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Trung Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân-01
Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Trung Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân-01
Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Trung Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân-02
Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Trung Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân-02
Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Trung Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân-03
Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Trung Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân-03
Tay quay - bộ tời bộ giàn phơi HP950
Tay quay - bộ tời bộ giàn phơi HP950
Hai thanh phơi của bộ giàn phơi thông minh gắn trần
Hai thanh phơi của bộ giàn phơi thông minh gắn trần
Lắp giàn phơi thông minh nhà anh Trung Royal City, Thượng Đình, Thanh Xuân
5 (100%) 2 votes