Lắp giàn phơi gắn trần thạch cao nhà anh Chiến quận Hoàng Mai, Hà Nội

Lắp giàn phơi gắn trần thạch cao nhà anh Chiến quận Hoàng Mai, Hà Nội

Bạn có thích bộ giàn phơi này?

Không gian gia đình anh Chiến quận Hoàng Mai, Hà Nội muốn lắp đặt giàn phơi tại lô gia có trần thạch cao. Do đó, chúng tôi phải lắp thêm thanh gia cố trên trần để không ảnh hưởng tới trần thạch cao và anh vẫn sử dụng được bộ giàn phơi gắn trần thông minh HP950 này.

Lắp giàn phơi gắn trần thạch cao nhà anh Chiến quận Hoàng Mai, Hà Nội-01
Lắp giàn phơi gắn trần thạch cao nhà anh Chiến quận Hoàng Mai, Hà Nội-01
Lắp giàn phơi gắn trần thạch cao nhà anh Chiến quận Hoàng Mai, Hà Nội-02
Lắp giàn phơi gắn trần thạch cao nhà anh Chiến quận Hoàng Mai, Hà Nội-02
Lắp giàn phơi gắn trần thạch cao nhà anh Chiến quận Hoàng Mai, Hà Nội-03
Lắp giàn phơi gắn trần thạch cao nhà anh Chiến quận Hoàng Mai, Hà Nội-03
Lắp giàn phơi gắn trần thạch cao nhà anh Chiến quận Hoàng Mai, Hà Nội-04
Lắp giàn phơi gắn trần thạch cao nhà anh Chiến quận Hoàng Mai, Hà Nội-04
Lắp giàn phơi gắn trần thạch cao nhà anh Chiến quận Hoàng Mai, Hà Nội-05
Lắp giàn phơi gắn trần thạch cao nhà anh Chiến quận Hoàng Mai, Hà Nội-05
Lắp giàn phơi gắn trần thạch cao nhà anh Chiến quận Hoàng Mai, Hà Nội
5 (100%) 1 vote