Lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà Cảnh phòng 2701, tòa R5A, Royal City

Lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà Cảnh phòng 2701, tòa R5A, Royal City

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ảnh thực tế ngày 9.02.2017 đội thợ kỹ thuật của chúng tôi đã đến lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà Cảnh phòng 2701, tòa R5A, Royal City.
Lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà Cảnh phòng 2701, tòa R5A, Royal City-01
Lắp đặt giàn phơi và lưới an toàn ban công nhà Cảnh phòng 2701, tòa R5A, Royal City-01
Lắp đặt lưới an toàn ban công nhà Cảnh phòng 2701, tòa R5A, Royal City
Lắp đặt lưới an toàn ban công nhà Cảnh phòng 2701, tòa R5A, Royal City
Lắp đặt lưới an toàn ban công nhà Cảnh phòng 2701, tòa R5A, Royal City
Lắp đặt lưới an toàn ban công nhà Cảnh phòng 2701, tòa R5A, Royal City
Bộ tời - tay quay giàn phơi HP950 , đây là bộ tay quay liền điều chỉnh 2 thanh phơi-01
Bộ tời - tay quay giàn phơi HP950 , đây là bộ tay quay liền điều chỉnh 2 thanh phơi-01
Bộ tời - tay quay giàn phơi HP950 , đây là bộ tay quay liền điều chỉnh 2 thanh phơi-02
Bộ tời - tay quay giàn phơi HP950 , đây là bộ tay quay liền điều chỉnh 2 thanh phơi-02
Bộ tời - tay quay giàn phơi HP950 , đây là bộ tay quay liền điều chỉnh 2 thanh phơi-03
Bộ tời - tay quay giàn phơi HP950 , đây là bộ tay quay liền điều chỉnh 2 thanh phơi-03
Bộ tời - tay quay giàn phơi HP950 , đây là bộ tay quay liền điều chỉnh 2 thanh phơi-04
Bộ tời - tay quay giàn phơi HP950 , đây là bộ tay quay liền điều chỉnh 2 thanh phơi-04
   
Đánh giá bài viết