Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Doanh ngõ 65 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Doanh ngõ 65 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 10.02.2017 thi công lắp đặt giàn phơi thông minh trên trần mái tôn có lớp xốp chống nóng nhà anh Doanh ngõ 65 phố Vạn Bảo, Ba Đình. Hà Nôi. Cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh thực tế bộ giàn phơi HP999B  trên trần mái tôn.
Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Doanh ngõ 65 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội-01
Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Doanh ngõ 65 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội-01
Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Doanh ngõ 65 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội-02
Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Doanh ngõ 65 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội-02
Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Doanh ngõ 65 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội-03
Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Doanh ngõ 65 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội-03
Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Doanh ngõ 65 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội-04
Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Doanh ngõ 65 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội-04
Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Doanh ngõ 65 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội-05
Lắp đặt giàn phơi thông minh nhà anh Doanh ngõ 65 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội-05
Sau khi giàn phơi được lắp đặt khoảng ban công nhà anh tận dụng để được rất nhiều đồ khác-01
Sau khi giàn phơi được lắp đặt khoảng ban công nhà anh tận dụng để được rất nhiều đồ khác-01
Sau khi giàn phơi được lắp đặt khoảng ban công nhà anh tận dụng để được rất nhiều đồ khác-02
Sau khi giàn phơi được lắp đặt khoảng ban công nhà anh tận dụng để được rất nhiều đồ khác-02
Sau khi giàn phơi được lắp đặt khoảng ban công nhà anh tận dụng để được rất nhiều đồ khác-03
Sau khi giàn phơi được lắp đặt khoảng ban công nhà anh tận dụng để được rất nhiều đồ khác-03
Bộ tời giàn phơi HP999B - là bộ tời tay quay liền dùng điều khiển 2 thanh phơi-01
Bộ tời giàn phơi HP999B - là bộ tời tay quay liền dùng điều khiển 2 thanh phơi-01
Bộ tời giàn phơi HP999B - là bộ tời tay quay liền dùng điều khiển 2 thanh phơi-02
Bộ tời giàn phơi HP999B - là bộ tời tay quay liền dùng điều khiển 2 thanh phơi-02
Bộ tời giàn phơi HP999B - là bộ tời tay quay liền dùng điều khiển 2 thanh phơi-03
Bộ tời giàn phơi HP999B - là bộ tời tay quay liền dùng điều khiển 2 thanh phơi-03
Đánh giá bài viết