Lắp đặt giàn phơi thông minh HP999B nhà anh KhanhThanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Lắp đặt giàn phơi thông minh HP999B nhà anh KhanhThanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Khoảng sân phơi khá chật hẹp được nhà anh Khanh (Thanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội) tận dụng để xe máy, cây cảnh và các vật dụng khác, khiến việc phơi quần áo trở nên vô cùng khó khăn. Nhận thấy điều đó anh Khanh đã nhanh chóng liên hệ với đơn vị chúng tôi và đặt mua bộ giàn phơi thông minh HP999B. Ngày 27.02.2017 sau khi được yêu cầu đội thợ đã nhanh chóng lên đường đến nhà anh Khanh, quá trình lắp đặt bộ giàn phơi trên trần nhựa phẳng được tiến hành mất 45 phút.
Lắp đặt giàn phơi thông minh HP999B nhà anh KhanhThanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội-01
Lắp đặt giàn phơi thông minh HP999B nhà anh KhanhThanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội-01
Lắp đặt giàn phơi thông minh HP999B nhà anh KhanhThanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội-02
Lắp đặt giàn phơi thông minh HP999B nhà anh KhanhThanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội-02
Lắp đặt giàn phơi thông minh HP999B nhà anh KhanhThanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội-03
Lắp đặt giàn phơi thông minh HP999B nhà anh KhanhThanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội-03
Lắp đặt giàn phơi thông minh HP999B nhà anh KhanhThanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội-04
Lắp đặt giàn phơi thông minh HP999B nhà anh KhanhThanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội-04
Lắp đặt giàn phơi thông minh HP999B nhà anh KhanhThanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội-05
Lắp đặt giàn phơi thông minh HP999B nhà anh KhanhThanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội-05
Sau khi lắp đặt hoàn thiện anh Khanh đang dùng thử bộ giàn phơi HP999B-01
Sau khi lắp đặt hoàn thiện anh Khanh đang dùng thử bộ giàn phơi HP999B-01
Sau khi lắp đặt hoàn thiện anh Khanh đang dùng thử bộ giàn phơi HP999B-02
Sau khi lắp đặt hoàn thiện anh Khanh đang dùng thử bộ giàn phơi HP999B-02
Sau khi lắp đặt hoàn thiện anh Khanh đang dùng thử bộ giàn phơi HP999B-03
Sau khi lắp đặt hoàn thiện anh Khanh đang dùng thử bộ giàn phơi HP999B-03
Sau khi lắp đặt hoàn thiện anh Khanh đang dùng thử bộ giàn phơi HP999B-04
Sau khi lắp đặt hoàn thiện anh Khanh đang dùng thử bộ giàn phơi HP999B-04
Quần áo được phơi lên ngay sau đó, khoảng sân nhỏ trở nên thoáng mát hơn-01
Quần áo được phơi lên ngay sau đó, khoảng sân nhỏ trở nên thoáng mát hơn-01
Quần áo được phơi lên ngay sau đó, khoảng sân nhỏ trở nên thoáng mát hơn-02
Quần áo được phơi lên ngay sau đó, khoảng sân nhỏ trở nên thoáng mát hơn-02
Quần áo được phơi lên ngay sau đó, khoảng sân nhỏ trở nên thoáng mát hơn-03
Quần áo được phơi lên ngay sau đó, khoảng sân nhỏ trở nên thoáng mát hơn-03
Quần áo được phơi lên ngay sau đó, khoảng sân nhỏ trở nên thoáng mát hơn-04
Quần áo được phơi lên ngay sau đó, khoảng sân nhỏ trở nên thoáng mát hơn-04
Quần áo được phơi lên ngay sau đó, khoảng sân nhỏ trở nên thoáng mát hơn-05
Quần áo được phơi lên ngay sau đó, khoảng sân nhỏ trở nên thoáng mát hơn-05
Lắp đặt giàn phơi thông minh HP999B nhà anh KhanhThanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội-06
Lắp đặt giàn phơi thông minh HP999B nhà anh KhanhThanh Lân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội-06
Đánh giá bài viết