Lắp đặt giàn phơi nhà anh Kiên khu tập thể quân đội ngõ 66 phố Đặng Xuân Điều, Long Biên

Lắp đặt giàn phơi nhà anh Kiên khu tập thể quân đội ngõ 66 phố Đặng Xuân Điều, Long Biên

Bạn có thích bộ giàn phơi này?
Ngày 10.04.2017 gia đình anh Kiên (khu tập thể quân đội ngõ 66 phố Đặng Xuân Điều, Long Biên) đã quyết định lắp đặt bộ giàn phơi thông minh tại lô gia nhà mình nhằm trả lại không gian thoáng rộng cho lô gia.
Lắp đặt giàn phơi nhà anh Kiên khu tập thể quân đội ngõ 66 phố Đặng Xuân Điều, Long Biên-01
Lắp đặt giàn phơi nhà anh Kiên khu tập thể quân đội ngõ 66 phố Đặng Xuân Điều, Long Biên-01
Lắp đặt giàn phơi nhà anh Kiên khu tập thể quân đội ngõ 66 phố Đặng Xuân Điều, Long Biên-02
Lắp đặt giàn phơi nhà anh Kiên khu tập thể quân đội ngõ 66 phố Đặng Xuân Điều, Long Biên-02
Lắp đặt giàn phơi nhà anh Kiên khu tập thể quân đội ngõ 66 phố Đặng Xuân Điều, Long Biên-03
Lắp đặt giàn phơi nhà anh Kiên khu tập thể quân đội ngõ 66 phố Đặng Xuân Điều, Long Biên-03
Lắp đặt giàn phơi nhà anh Kiên khu tập thể quân đội ngõ 66 phố Đặng Xuân Điều, Long Biên-04
Lắp đặt giàn phơi nhà anh Kiên khu tập thể quân đội ngõ 66 phố Đặng Xuân Điều, Long Biên-04
Lắp đặt giàn phơi nhà anh Kiên khu tập thể quân đội ngõ 66 phố Đặng Xuân Điều, Long Biên-05
Lắp đặt giàn phơi nhà anh Kiên khu tập thể quân đội ngõ 66 phố Đặng Xuân Điều, Long Biên-05
Lắp đặt giàn phơi nhà anh Kiên khu tập thể quân đội ngõ 66 phố Đặng Xuân Điều, Long Biên
5 (100%) 2 votes