Giàn phơi thông minh Linh Đàm, Giàn phơi Linh Đàm 097.253.25.25